TRƯỜNG MẦM NON KIM LƯ TỔ CHỨC HỌP ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020.

Tháng Tám 19, 2019 10:25 sáng

Cuộc họp đầu năm của nhà trường

Chuẩn bị cho năm học 2019- 2020. Sáng 01/ 8/ 2019 Ban giám hiệu nhà trường tổ chức cuộc họp đầu năm học.

Đ/c Triệu Thị Ánh Tuyết- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng  nhà trường chủ trì cuộc họp đã thông qua các nội dung trọng tâm trong năm học như sau:

1. Triển khai một số công văn có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học; Phân công cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên nội dung I tại huyện.

2. Phân công giáo viên chủ nhiệm các nhóm lớp và điề tra trẻ trên địa bàn.

3. Phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học.

4. Các ý kiến thảo luận.

Sau thời gian thảo luận 100% cán bộ giáo viên nhất trí với nội dung triển khai và phấn đấu thực hiện nhằm đạt  kết quả cao trong năm học tới./.

cuộ họp đầu năm của trường

 Người viết: Lâm Thơm